Visitation

​Hvis man overvejer om Solglimt kunne være et tilbud til et barn eller en ung med diabetes, kan man kontakte forstander Maiken Lang for at høre mere om stedet og om der er ledige pladser.

​Det er ofte forældre, kommunale sagsbehandlere og sundhedsfagligt personale fra landets diabetesambulatorier, som henvender sig, men andre er også velkomne. Det er dog altid sagsbehandler/forvaltningen der træffer den endelige afgørelse om ophold.
Der er mulighed for at lave aftale om et helt uforpligtende besøg for at se og høre om Solglimt, før man som forældre evt. henvender sig til sin kommunale sagsbehandler.

​Det er den kommunale sagsbehandler, som formelt skal rette henvendelse med henblik på en anbringelse. Vedkommende vil så skulle overbringe alle relevante oplysninger om barnet eller den unges problemstillinger. Her indgår eksempelvis §50-undersøgelse, oplysninger om skolegang, eventuelle psykologiske undersøgelser, udtalelser fra sygehus med mere. Solglimt vurderer på baggrund heraf, om barnet eller den unge ligger indenfor målgruppen.

​Hvis vedkommende er det, aftales et forbesøg på Solglimt, hvor barnet/den unge med forældre samt sagsbehandleren deltager. På dette møde, vil medarbejdere fra Solglimt deltaljeret orientere om stedets tilbud og forventninger, ligesom der vil være rig lejlighed til at stille spørgsmål.

​Hvis alle parter herefter er enige i, at et ophold på Solglimt er en god ide, aftales dato for indflytning under forudsætning af, at der er ledige pladser. Hvis ikke, sættes barnet eller den unge på en venteliste.

Det er i denne forbindelse vigtigt, at der før indskrivning er truffet beslutning om skoleplacering, uddannelsessted eller arbejdsplads, hvis det på nogen måde er muligt. Det er Odsherred Kommunes PPR, som vurderer, hvilket undervisningstilbud barnet / den unge skal tilbydes.

HAR DU SPØRGSMÅL?

KONTAKT INSTITUTIONEN HER, OG VI VENDER TILBAGE HURTIGST MULIGT