Solglimts historie går tilbage til 1914, hvor stedet blev etableret som børnehjem af en kreds af lokale borgere.

I 1966 indgik den daværende bestyrelse for børnehjemmet en aftale med Diabetesforeningen og Red Barnet om, at omdanne stedet til en behandlingsinstitution for børn og unge med diabetes. Solglimt har virket som sådan siden.

Diabetikerhjemmet Solglimt åbnedes officielt den 8. oktober 1966 med Verner Jensen som forstander. Da Verner gik på pension i 1997, overtog Ole Hansen opgaven som forstander frem til september 2019.​

Fra 1. september 2019 har Maiken Lang fungeret som forstander. Maiken har arbejdet på solglimt siden 2006 og siden 2010 som en del af ledelsen. Maiken har derved selv en stor erfaring med arbejdet med målgruppen og et stort kendskab til diabetesbehandlingen.

Da amterne i 2006 blev nedlagt overgik Solglimt fra, at være en amtsinstitution til at være selvejende med driftsoverenskomst med Odsherred kommune. Dette samarbejde ophørte i 2017, hvor Solglimts bestyrelse valgte, at etablere sig som et privat opholdssted, stadig med samme målgruppe, samme samarbejdspartnere og sikring af høj faglighed.​

Den centrale del af hovedbygningen var oprindeligt bygget som forstanderbygning til den nærliggende højskole, som nu er efterskole.

Bygningen er blevet renoveret og bygget til i flere omgange og senest i 2007.

Siden 1966 har mere end 300 børn og unge været indskrevet på Solglimt, der siden 2012 har heddet Solglimt-for børn og unge med diabetes.​

Den centrale del af hovedbygningen var oprindeligt bygget som forstanderbygning til den nærliggende højskole, som nu er efterskole.

Bygningen er blevet renoveret og bygget til i flere omgange og senest i 2007.

Siden 1966 har mere end 300 børn og unge været indskrevet på Solglimt, der siden 2012 har heddet Solglimt-for børn og unge med diabetes.​

Solglimt er i dag leverandør til VISO (socialstyrelsens nationale videns- og specialrådgivningsorganisation) på området “børn og unge med diabetes eller andre kroniske sygedomme”.​