Vi kan ikke fjerne modvinden, men vi kan skabe

LÆ FORAN

Loyalitet. På Solglimt tilstræber vi at være loyale overfor børnene, de unge, deres forældre, samarbejdspartnere og kollegaer. Vi vil overholde de aftaler, vi i enhver sammenhæng har indgået.

Ærlighed. Vi vil udvise ærlighed ved at være åbne og troværdige, og alle skal opleve, at vi mener, hvad vi siger.

Forudsigelighed. På Solglimt forsøger vi at skabe en struktur med faste rammer, tydelighed og klare spilleregler. Sammen med individuelle aftaler er det med til at lægge grunden til en forudsigelig hverdag, som er vigtig for at få overskud til udvikling

Ordentlighed. Vi vil udvise ordentlighed ved i enhver sammenhæng at træffe ”det rigtige valg”. Vi vil være forbilleder overfor børnene og de unge i ord og handling

Respekt. Vi vil respektere at alle børn, unge og voksne har ret til at have egne holdninger og meninger. Vi vil give plads til uenighed og gensidigt modspil. Alle skal respekteres for hvem de er, og hvor de gerne vil hen, uanset hvad de kommer med og fra.

Anerkendelse. Vi vil udvise anerkendelse ved at se personen bag handlingerne. Vi er opmærksomme på selv små fremskridt og forsøger at motivere til forandring ved hele tiden at insistere på relationen og på den positive udvikling.

Nærvær. Nærvær for os er at være til stede i øjeblikket og at udvise oprigtig interesse og omsorg for de mennesker, vi omgås.​