Vi er et team af engagerede og pålidelige uddannede pædagoger, der gennem løbende videreuddannelse sikrer et højt fagligt og kompetent niveau i forhold til det pædagogiske arbejde og diabetesbehandlingen.

Både pædagoger, praktisk og administrativt personale tager alle aktivt del i arbejdet med børnene og de unge i hverdagen.

Personalet har gennem mange års erfaring og uddannelse opnået en meget specialiseret viden om børn og unge med en kronisk sygdom, samt de psykiske belastninger en sådan kan afstedkomme. Alle medarbejdere er løbende superviseret og efteruddannet i metoder inden for mentalisering, neuroaffektive tilgange, low arousal og MI (motiverende interview/samtale).

Samtidig bliver alle løbende opdateret og undervist omkring diabetesfaglig viden og behandlingsmetoder.​

​Diabetesbehandlingen varetages af personalet i samråd med vores lægekonsulent, overlæge på Holbæk børneafdeling, Annie Ellermann. En gang om måneden konsulterer Annie Solglimt, hvor en gennemgang af alle børn og unge danner grundlag for den videre medicinsk behandling. Det er en vigtig del af de unges udvikling, at de støttes og motiveres til at være deltagende i besøgene fra Annie og selv blive reflekterende i egen behandling. Annie tilbyder derudover yderligere sparring, når behovet er der, i forhold til den daglige diabetesbehandlingen.

​Personalet superviseres månedligt af fast ekstern psykolog. Derudover benytter Solglimt flere forskellige eksterne psykologer til at varetage terapi af de børn og unge, der har behov for dette.

Da det er kendetegnende for mange af Solglimts børn og unge, at de grundet en dårlig diabetesregulering, har svært ved at mærke egen krop, er der på Solglimt tilknyttet en uddannet massør, der hver uge tilbyder massage. Flere af Solglimts pædagoger er derudover også uddannet i NADA (øreakupunktur), hvilket tilbydes ved behov.​