Danmarks eneste opholdssted til
børn og unge
med diabetes ​

Hør podcast med tidligere beboer
Find os på Tilbudsportalen

Solglimt er et opholdssted for børn og unge i alderen fra 10 til 23 år. Fælles for alle er, at det af forskellige årsager, har været svært at håndtere diabetes, hvilket for de fleste har skabt livstruende situationer og påvirkning af en sund psykisk og fysisk udvikling. Institutionen er drevet i henhold til Servicelovens § 66 stk. 1, nr. 6. Solglimt er landets eneste behandlingshjem for børn og unge med diabetes og har stor erfaring og ekspertise i arbejdet med diabetes i forhold til børn, unge og deres familier. ​Mange af Solglimts børn og unge har også andre vanskeligheder, det kan være forskellige diagnoser, men det kan også være en direkte følge af psykiske belastninger grundet manglende sygdomserkendelse hos den enkelte. På Solglimt arbejdes der på, at børnene og de unge lærer systemer, der gør reguleringen af diabetes lettere, samtidig arbejdes der ud fra en anderkendende tilgang, hvor motivation til ejerskab i eget liv fremmes. Når man bor på Solglimt, skal man enten gå i skole, være under uddannelse eller gå på arbejde. Det vægtes højt, at de unge får en indholdsrig hverdag, så de lærer at blive opmærksom på egne ressourcer, så drømme kan skabes. Solglimt tilbyder anbringelse på § 66 stk. 1 nr. 6 og § 107

TILBUDDET

DAGLIGDAGEN

Vores samarbejdspartnere

“Jeg syntes at det er et godt opholdssted for vores børn som har diabetes , jeg har selv haft en søn som har boede der 2 1/2 år og jeg syntes at det har været en stor hjælp for os”
Lone Nielsen
“Jeg boede der i 5 år og det er virkelig 5 af de bedste år i mit liv”
Roager Pedersen
“Stedet hvor børn og unge guides ordentligt videre i livet med diabetes af professionelt og meget kompetent personale… ☀️☺️”
Anne Pedersen

HAR DU SPØRGSMÅL?

KONTAKT INSTITUTIONEN HER, OG VI VENDER TILBAGE HURTIGST MULIGT