Vejen til det gode liv med diabetes kommer blandt andet gennem sund kost. På Solglimt får de unge mad fra fælleskøkken 6 dage om ugen. Om søndagen laver de unge, på skift, selv mad. De unge er med til indkøb og fremstilling af maden, så de tillærer sig færdigheder om basal køkkenhygiejne, madpriser, budget og madlavning.

En sund kost skaber grundlaget for både fysisk og psykisk velvære, derfor vejledes børn og unge i hvordan de enkelte madvarer reagerer i kroppen og hvordan en hensigtsmæssig kost er sammensat.​

​Til alle måltider og mellemmåltider bliver der sammen med barnet/den unge udregnet kulhydrater. Alt personale er uddannet i kulhydratberegning og kan vejlede og guide, så den unge tillærer sig nogle færdigheder i beregning af kulhydrater.​ Der lægges naturligvis strategier, hvor der tages højde for barnet/den unges niveau.

​I takt med at de unge på Solglimt bliver ældre oplæres de i håndtering af andre ting ift. deres diabetes og udvikling, som eksempelvis hvordan alkohol influerer på insulinen og kroppen og hvordan de håndterer bestillinger af testmateriale og pumpeudstyr.​