På Solglimt vægtes et helhedsorienteret ophold, hvilket betyder at Solglimt ligger stor vægt på et godt samarbejde med forældre og familie, da det opleves, at et godt samarbejde giver et godt ophold og en god udvikling.

Til hver afdeling er der tilknyttet uddannede pædagoger, som har det daglige samvær med gruppen af børn og unge. Hvert barn og ung har sin faste kontaktpædagog, som har kontakt med forældre, familie, skole, venner og sagsbehandler. Det er også med kontaktpædagogen der aftales hjemmeweekender, ferie, besøg af venner, tøjindkøb og lignende.​​

Hver 3. weekend forventes det, at alle børn og unge under 18 år tager hjem eller besøger andet netværk. Vi ser det som en meget vigtig del af børnenes/de unges udvikling, at tilknytningen til familien opretholdes under opholdet. En vigtig del af Solglimts familiearbejde bygger på forberedelsen og evaluering af hjemrejserne. Dette gøres i samarbejde med børnene/de unge og familien. De unge rejser selv hjem, men bliver oplært i at rejse turen hjem, før de bliver sendt af sted alene. På Solglimt har der gennem mange år været børn og unge fra Fyn og Jylland og her bliver barnet/den unge kørt til Slagelse, hvor de rejser med tog hjem fra. Hjemrejsen forsøges koordineret således at de unge kan følges ad så langt som muligt.​​