Solglimt vægter det løbende samarbejde med sagsbehandleren meget højt.

​Det er sagsbehandler, som laver handleplan og bidrager med langsigtede mål for anbringelsen.

Vi har løbende kontakt med sagsbehandler enten pr. telefon eller mail.

Efter 3 måneders anbringelse og derefter hver 6. måned afholdes statusmøde på Solglimt, hvor barnet/den unge, forældrene, sagsbehandler samt Solglimt deltager.​

Forud for mødet udarbejder Solglimt en statusrapport, som sendes til forældrene og kommunen, ligesom den gennemgås med barnet/den unge.

Statusrapporten, som danner grundlag for mødet, beskriver barnets/den unges udvikling, samt hvad vi mener, der skal arbejdes videre på.

I forbindelse med udskrivning lægger vi vægt på, at der i god tid aftales, hvem der har hvilke opgaver, så udskrivningsforløbet bliver så godt som muligt for barnet/den unge.​​