På Solglimt er vi en blandet personalegruppe bestående af hovedsageligt socialpædagoger, men også pedel og køkkenpersonale. Alt pædagogisk personale er uddannet, hvilket danner grundlag for den høje faglighed der vægtes på Solglimt.

Som personale på Solglimt forventes det, at der tages fat, hvor der er brug for det, da vi løfter bedst i flok. På Solglimt er det vigtigt at man besidder kompetencer som overblik, selvledelse, selvrefleksion af egen praksis samt evner. Den komplicerede problemstilling hos vores målgruppe, kræver at personalet hele tiden er indstillet på, at indlære ny viden og omsætte denne i praksis. Det forventes, at alle medarbejdere kan formulerer sig skriftligt og gøre rede for de pædagogiske metoder man løbende oplæres i at bruge på Solglimt.​

Som ny medarbejder på Solglimt kan man forvente, at blive mødt af en energisk og faglig kompetent personalegruppe, der arbejder målrettet på at opnå en positiv og bæredygtig udvikling hos hver enkelt barn eller ung.

​Kompetenceudvikling vægtes højt på Solglimt og det forventes, at alle medarbejdere er indstillet på kontinuerligt, at udvikle egen praksis inden for den pædagogiske linje organisationen har lagt.​