Opgaver:

Bestyrelsen har til opgave at sikre Solglimts økonomi, samt at Solglimt drives i henhold til vedtægterne.

Bestyrelsen mødes som udgangspunkt 4 gange om året.​

Solglimts bestyrelse består af følgende medlemmer:

  • Birte Bendixen, formand
  • Hanne Nielsen, diabetessygeplejerske Region Sjælland
  • Hans Erik Andersen, næstformand
  • Claus Ikkala, Personalerepræsentant
  • Dan Grabowski, SDCC