Dagligdagen på Solglimt har en overordnet fast struktur med forudsigelighed og kontinuitet omkring diabetes. Yderligere har hvert barn eller unge en individuel hverdagsstruktur, som bliver tilpasset løbende så strukturen er målrettet det enkelte barn eller unges behov, udvikling og handleplan.

​Personalet hjælper, støtter og vejleder børnene og de unge så de bedst muligt kan klare hverdagen. Solglimt forsøger at skabe en hyggelig og familiær stemning på afdelingerne, dette er gældende i alle facetter af dagligdagen. Børnene og de unge deltager alle i praktiske gøremål som rengøring, madlavning, oprydning samt at forberede madpakke mm. til sin egen skole, job eller uddannelse. Børnene og de unge spiser i deres respektive huse.

Hver aften er der i Solglimtregi tilbud om motionsaktiviteter (se under aktiviteter). Det forventes, at den unge deltager i motion i løbet af ugen. Personalet benytter pædagogiske metoder til motivation.
Solglimt tilbyder også lektiehjælp til de børn og unge der har brug for denne støtte. Det vil eksempelvis være en ung fra en gymnasial uddannelse, en lærerstuderende eller en pensioneret lærer, som vil bistå som lektiehjælper.​

I weekenderne tilbydes der aktiviteter af større og mindre karakter, det kan være gåture i naturskønne Odsherred, ved vandet, biografture, gocart, mm.

​​Solglimt holder lukket, for unge under 18 år, hver tredje weekend. Dette betyder, at barnet eller den unge kommer hjem hver tredje weekend til deres familie eller andet netværk. Hjemrejsen aftales og forsøges strikket sammen, så flere af de unge kan følges. Solglimt dækker alle udgifter i forbindelse med hjemrejse.

​Unge over 18 år kan, efter aftale, blive på Solglimt i hjemrejse weekenderne.

Solglimt ligger stor vægt på, at de sociale relationer med familie, netværk m.fl. skal bevares og holdes ved lige i det omfang, som det gavner barnet eller den unge. Familie og venner er altid velkomne på Solglimt. Der er mulighed for besøg alle ugens dage. Besøgene bedes venligst være aftalt på forhånd. Overnattende gæster, holdes som udgangspunkt til weekender og ferier. Ligeledes kan der laves aftale om besøgsaftaler ud af huset.

På Solglimt er der mulighed for samtaleforløb med en psykolog, hvis det vurderes, at dette vil have en gavnlig effekt på barnet eller den unges anbringelse.​