På Solglimt tager alle insulin, nogle har insulinpumper andre bruger pen. Grundlaget for en velreguleret diabetes er, at kende sin krop og lære hvordan den reagerer insulin og påvirkninger som motion, madindtag, sygdom og hormonelle forstyrrelser. Dette er ikke altid en nem opgave især ikke som teenager, hvor kroppen udvikler sig meget. Denne udvikling betyder som oftest, at de indlærte regneregler, skemaer ift. den enkeltes diabetes ændres, og nye færdigheder omkring diabetes skal indlæres.

Solglimt anerkender vi, at det er barnet eller den unges diabetes. Det betyder, at behandlingen og reguleringen i høj grad bygger på dialog og motivering til at drage egenomsorg og ejerskab i eget liv. Målet er altid at barnet eller den unge er med til at regne insulinmængder ud med støtte og vejledning.​ Der kan være tilfælde, hvor barnet eller den unge er så belastet, at personalet i perioder føre en mere kontrolleret medicinsk behandling.​

Personalet justerer, i samarbejde med lægekonsulent, Annie Ellermann, de unges insulinmængder løbende. Personalet laver aftaler om finjustering af insulinmængder i dagligdagen.