Diabetes stress og diabetes angst kan komme til udtryk på mange forskellige måder, og belastningsgraden kan på samme måde være på forskelligt niveau.

Fælles for de unge, der starter på Solglimt i Fårevejle på Sjælland er, at stress ofte er kommet snigende i teenageårene og med tiden har fået lov til at invalidere deres liv mere og mere. Vores opholdssted er for alle, uanset om du kommer fra Aarhus, Odense eller København. Vi tager imod børn og unge fra hele Danmark.

At især teenageårene er en yderst sårbar periode, i forhold til at udvikle stress, er ikke så mærkeligt. Disse år er i forvejen et virvar af følelser og udviklingsprocesser i en fase, hvor den enkelte har brug for ro til at opbygge egen identitet og personlighed.

Der kan være mange faktorer, der spiller ind, når unge med diabetes får stress. Indimellem er det mængden af disse faktorer på samme tid, der er udslagsgivende. Det kan være svært for udefrakommende at forstå, hvorfor lige diabetes skulle være specielt stressende at leve med. Vi vil derfor forsøge at beskrive de faktorer, der kan gøre sig gældende for en teenager med diabetes og i særlig grad belaste de teenagere, der er særlig sårbare.

Diabetes stress er overordnet en stresstilstand, hvor mennesker med diabetes oplever forskellige negative følelser og reaktioner som:

  • Træthed
  • Uro
  • Frustration
  • Dårlig samvittighed
  • Skam
  • Mindreværd
  • Humørsvingninger

Overordnet set handler diabetes stress om, at man føler sig udkørt og overvældet af sin diabetes.​

Kontakt os og hør mere

Angsten for at miste kontrollen

Når man ikke ønsker at dele sin situation med andre, står man med hele ansvaret selv. De fleste med diabetes vil ind imellem opleve diabetes-angst for at komme til at ligge lavt i blodsukker (hypoglykæmi). En tilstand, hvor man i første omgang mister fokus og handleevne, men som i sidste ende kan ende i chok og en krampereaktion.

Disse unge forsøger ofte at ligge i den lidt høje ende af blodsukkerskalaen, for derved ikke at skulle forholde sig til risikoen. På sigt er høje blodsukre dog meget belastende for kroppens organer. Det dræner for energi hos den enkelte, hvilket igen giver den unge problemer med at følge med på de andre unges niveau.​

En følelse af at være anderledes end dem man ønsker at spejle sig i

Hvis denne følelse bliver meget udtalt for den enkelte, vil man have behov for at skjule sin diabetes. Det betyder grundlæggende, at den unge vil undgå at måle sit blodsukker og tage insulin foran sine kammerater med dertil hørende dårlig regulering.

Han/hun vil heller ikke have lyst til at sætte sine kammerater ind i de risikobetonede situationer, man kan komme ud for, hvis ens blodsukker bliver faretruende lavt, og man har behov for andres hjælp. At skjule sin diabetes bliver en selvforstærkende faktor i den alene-følelse, mange unge med diabetes føler.​

Løsrivelse fra forældrene i teenageårene

En naturlig udvikling i teenageårene er, at begynde en løsrivelse fra sine forældre. Et ønske om at udforske verdenen på egen hånd med de sejrer og nederlag, det naturligt fører med sig. Denne løsrivelsesproces kan blive vanskelig, når man har diabetes.

Ofte har forældrene været meget inde over kontrollen og reguleringen i de tidlige barneår. Det har aflastet barnet, men også givet forældrene en tryghed. Når den unge så begynder at færdes på egen hånd, glemme at give besked om hvor de er, komme senere hjem end aftalt, ikke tage telefonen, drikke sig alt for fuld osv., så opstår der ofte angst hos de forældre, der sidder derhjemme og venter.

Det faktum at diabetes ofte etablerer en ekstra navlestreng mellem forældrene og de unge kan føre til nogle meget uhensigtsmæssige mestringsstrategier hos den unge. Dette kan komme til udtryk igennem nogle meget voldsomme reaktioner hos barnet/den unge, der forventeligt reagerer desperat, impulsivt og umodent.

Ofte starter den uhensigtsmæssige adfærd med tiltagende løgne, normbrydende adfærd og selvskade hos barnet/den unge. I sidste ende bliver det en ond spiral, der skaber høj grad af stress i hele familiesystemet.​

Komorbiditet (flere diagnoser eller problemstillinger)

En anden faktor er, hvis man ud over diabetes lider af en anden enten psykisk eller neurologisk lidelse. Det kan være f.eks. ADHD, kognitive problemstillinger, hjerneskader eller udviklingsforstyrrelser.

Diabetes kræver forholdsvise gode evner inden for de eksekutive funktioner så som overblik, systematik og impulsstyring. Disse funktioner er udfordret hos alle teenagere, men i høj grad hvis man lider af nogle af ovenstående udfordringer.

Diabetes stress er derfor hyppigt set hos unge med komorbiditet, da de ikke kan klare den belastningsgrad, de er udsat for. Selvmedicinering og selvskade kan uden den rette hjælp blive en uhensigtsmæssig løsning for dem.​

Diabetes og angst hos den unge

Fælles for alle ovenstående problematikker er, at de unge ved en længerevarende påvirkning af stress kan udvikle angst. Udvikler man angst, vil kroppen naturligt forsøge at undgå de situationer, der kan udløse angst.

Disse situationer bliver ofte hyppigere og hyppigere, og til sidst trækker den unge sig måske helt ind på værelset uden meget kontakt til omverdenen. Desværre ser vi ofte, at diabetes har givet den unge mulighed for at lave denne tilbagetrækning, uden at netværket helt har opdaget, hvad der reelt var galt, før det blev rigtigt slemt.

Det er blevet accepteret, at det er pga. diabetes, at den unge ikke møder op i skole, går før hjem før tid eller får problemer med at indgå i det sociale liv.​

Læs mere om diabetes stress

Læs mere om diabetes stress og komorbiditet på diabetesforeningens hjemmeside:

https://diabetes.dk/diabetes-1/diabetes-og-psyken/diabetesstress.aspx

https://diabetes.dk/fagfolk/materiale/diabetes-og-adhd.aspx

Kontakt os og hør mere om stress og angst i led med diabetes

Er du interesseret i at vide mere om, hvordan vi tackler angst og stress i led med diabetes? Så er du meget velkommen til at kontakte os.

Du kan ringe til os på telefon 5965 3233 eller ved at sende en mail til solglimt@solglimt.net. Alternativt kan du benytte dig af vores kontaktformular, så sørger vi for at kontakte dig hurtigst muligt.